job

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ СТУДЕНТІВ

Відділ організації сприяння працевлаштуванню студентів створений у 1991 році за наказом ректора як структурний підрозділ Харківського національного автомобільно - дорожнього університету. Головна мета діяльності відділу - створення сприятливих умов ефективного пошуку роботи випускниками університету в складних умовах ринкової економіки.

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЄ ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ СТУДЕНТІВ:

проведення постійного моніторингу ринку праці; накопичення та оновлення банку даних потенційних роботодавців за основними видами економічної діяльності; презентація спеціальностей, за якими університет здійснює підготовку фахівців; налагодження співпраці та встановлення соціального партнерства з державними установами, рекрутинговими агенціями, Харківським обласним центром зайнятості, організаціями та підприємствами всіх форм власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників та студентів; формування банку даних та пропонування резюме випускників ХНАДУ на ринку праці; надання консультацій майбутнім випускникам щодо питань працевлаштування; запровадження системи зворотного зв’язку з підприємствами з метою отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки та відстеження кар’єрного зростання випускників.

ВІДДІЛ У СВОЇЙ РОБОТІ КЕРУЄТЬСЯ:

 • Законом України «Про освіту»
 • Законом України «Про вищу освіту»
 • Законом України «Про зайнятість населення»
 • Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»
 • Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХ1 століття)
 • Листом Міністерства освіти і науки від 25.04.2014 №1/9-225 «Щодо надання достовірної інформації з працевлаштування випускників ВНЗ»
 • Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993
 • Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 №93;
 • Постановою Кабінету Міністрів України № 1361 від 26 вересня 2006 року «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів
 • Розпорядженням Міністерства освіти і науки України "Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів” від 27 серпня 2010 року (№1/9-225 від 25.04.14);
 • «Положенням про організацію моніторингу працевлаштування, адаптації та кар’єрного росту випускників», затвердженого Вченою радою університету 01.07.2011р.;
 • Наказами ректора ХНАДУ щодо питань сприяння працевлаштуванню студентів.

ПОСЛУГИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

  • Консультації зі складання резюме, супровідного та рекомендаційного листів;
  • Підготовка до успішного проходження інтерв'ю з роботодавцем;
  • Професійне тестування;
  • Проведення лекцій, семінарів, тренінгів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;
  • Допомога студенту у складанні стратегії пошуку роботи.

ПОСЛУГИ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ

  • Оголошення вакансій та критеріїв підбору персоналу серед студентів;
  • Презентація спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців ХНАДУ;
  • Формування банку резюме студентів та випускників ХНАДУ;
  • Проведення презентацій компаній – роботодавців та проектів;
  • Організація зустрічей з роботодавцями, круглих столів тощо;

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ

 • День випускника
 • Ярмарок вакансій
 • Освіта та кар'єра

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ  

 

 

 

 

 

СЛУЖБИ З ПОШУКУ РОБОТИ

       

ПІДПРИЄМСТВА - ПАРТНЕРИ

 

 

 

ТОВ "АЛЬФА-ЗАПЧАСТИ"

 

NIX Solutions Ltd. Открыто производство по восстановлению платежеспособности ЗАЗ    

 

ЗАХОДИ ЩОДО СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ СТУДЕНТІВ

 • ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ
   
 • ДЕНЬ ВИПУСКНИКА

ОЗНАЙОМЧІ ЕКСКУРСІЇ НА ПІДПРИЄМСТВА

ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ щодо сприяння працевлаштуванню студентів

 

 

 

 

 

 

 •