job

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ СТУДЕНТІВ

Відділ організації сприяння працевлаштуванню студентів створений у 1991 році за наказом ректора як структурний підрозділ Харківського національного автомобільно - дорожнього університету. Головна мета діяльності відділу - створення сприятливих умов ефективного пошуку роботи випускниками університету в складних умовах ринкової економіки.

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЄ ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ СТУДЕНТІВ:

  • проведення постійного моніторингу ринку праці
  • накопичення та оновлення банку даних потенційних роботодавців за основними видами економічної діяльності
  • презентація спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців
  • налагодження співпраці та встановлення соціального партнерства з державними установами, рекрутинговими агенціями, Харківським обласним центром зайнятості, організаціями та підприємствами всіх форм власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників та студентів;
  • формування банку даних та пропонування резюме випускників ХНАДУ на ринку праці
  • надання консультацій майбутнім випускникам щодо питань працевлаштування
  • запровадження системи зворотного зв’язку з підприємствами для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки та відстеження кар’єрного зростання випускників

   

 • ВІДДІЛ У СВОЇЙ РОБОТІ КЕРУЄТЬСЯ:

  • Постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 216 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 № 992 «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням»
  • Законом України «Про освіту»
  • Законом України «Про вищу освіту»
  • Законом України «Про зайнятість населення»
  • Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»
  • Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХ1 століття)
  • Листом Міністерства освіти і науки від 21.06.2011 №1/9-481 «Роз’яснення щодо порядку працевлаштування випускників»
  • Листом Міністерства освіти і науки від 25.04.2014 №1/9-225 «Щодо надання достовірної інформації з працевлаштування випускників ВНЗ»
  • Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993
  • Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 №93
  • Постановою Кабміну Міністрів України № 1159 від 29.06.1999р. «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»
  • Постановою Кабінету Міністрів України № 1361 від 26 вересня 2006 року «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів
  • Положенням про організацію моніторингу працевлаштування, адаптації та кар’єрного росту випускників, що затверджено вченою радою університету
  • Наказами ректора ХНАДУ щодо питань сприяння працевлаштуванню студентів

 

ПОСЛУГИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

  • Консультації зі складання резюме, супровідного та рекомендаційного листів
  • Підготовка до успішного проходження інтерв'ю з роботодавцем
  • Професійне тестування
  • Проведення семінарів, тренінгів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників
  • Допомога студенту у складанні стратегії пошуку роботи.

 

ПОСЛУГИ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ

  • Оголошення вакансій та критеріїв підбору персоналу серед студентів;
  • Проведення презентацій компаній – роботодавців та проектів;
  • Презентація спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців ХНАДУ;
  • Формування банку резюме студентів та випускників ХНАДУ;
  • Організація зустрічей з роботодавцями, круглих столів тощо;

 

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ

 • День випускника
 • Ярмарок кар'єри
 • Освіта та кар'єра

 

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ

        

 

СЛУЖБИ З ПОШУКУ РОБОТИ

           

ПІДПРИЄМСТВА - ПАРТНЕРИ

                                               

           "АЛЬФА-ЗАПЧАСТИ"        

 

ЗАХОДИ ЩОДО СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ СТУДЕНТІВ (ФОТОЗВІТ)

 • ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ
   ДЕНЬ ВИПУСКНИКА

ОЗНАЙОМЧІ ЕКСКУРСІЇ НА ПІДПРИЄМСТВА

Тренінги, семінари щодо сприяння працевлаштуванню студентів

 

 

 

 

 

 

 •