job

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ СТУДЕНТІВ

Відділ організації сприяння працевлаштуванню студентів створений у 1991 році за наказом ректора як структурний підрозділ Харківського національного автомобільно - дорожнього університету. Головна мета діяльності відділу - створення сприятливих умов щодо ефективного працевлаштування студентів та випускниківи університету, сприяння підвищенню їх конкурентоспроможності на ринку праці.

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЄ ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ СТУДЕНТІВ:

Проведення постійного моніторингу ринку праці; накопичення та оновлення банку даних потенційних роботодавців за основними видами економічної діяльності; презентація спеціальностей, за якими університет здійснює підготовку фахівців; налагодження співпраці та встановлення соціального партнерства з державними установами, рекрутинговими агенціями, Харківським обласним центром зайнятості, організаціями та підприємствами всіх форм власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників та студентів; формування банку даних та пропонування резюме випускників ХНАДУ на ринку праці; надання консультацій майбутнім випускникам щодо питань працевлаштування; запровадження системи зворотного зв’язку з підприємствами з метою отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки та відстеження кар’єрного зростання випускників, тощо.
ВІДДІЛ У СВОЇЙ РОБОТІ КЕРУЄТЬСЯ:
Законом України «Про освіту»
Законом України «Про вищу освіту»
Законом України «Про зайнятість населення»
Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»
Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХ1 століття)
Листом Міністерства освіти і науки від 25.04.2014 №1/9-225 «Щодо надання достовірної інформації з працевлаштування випускників ВНЗ»
Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993
Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 №93;
Постановою Кабінету Міністрів України № 1361 від 26 вересня 2006 року «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів
Розпорядженням Міністерства освіти і науки України "Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів” від 27 серпня 2010 року (№1/9-225 від 25.04.14);
«Положенням про організацію моніторингу працевлаштування, адаптації та кар’єрного росту випускників», затвердженого Вченою радою університету 01.07.2011р.;
Наказами ректора ХНАДУ щодо питань сприяння працевлаштуванню студентів.
ПОСЛУГИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Консультації щодо складання резюме, супровідного та рекомендаційного листів;
Підготовка до успішного проходження інтерв'ю з роботодавцем;
Професійне тестування;
Проведення лекцій, семінарів, тренінгів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;Допомога студентам у складанні стратегії пошуку роботи.
ПОСЛУГИ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ
Оголошення вакансій та критеріїв підбору персоналу серед студентів;
Презентація спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців ХНАДУ;
Формування банку резюме студентів та випускників ХНАДУ;Проведення презентацій компаній – роботодавців та проектів;
Організація зустрічей з роботодавцями, круглих столів тощо;
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ
День випускника
Ярмарок вакансій
Освіта та кар'єра.

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ  

 

 

 

 

 

СЛУЖБИ З ПОШУКУ РОБОТИ

       

ПІДПРИЄМСТВА - ПАРТНЕРИ

 

 

 

ТОВ "АЛЬФА-ЗАПЧАСТИ"

NIX Solutions Ltd. Открыто производство по восстановлению платежеспособности ЗАЗ    

 

ЗАХОДИ ЩОДО СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ СТУДЕНТІВ

  • ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ
     
  • ДЕНЬ ВИПУСКНИКА

ОЗНАЙОМЧІ ЕКСКУРСІЇ НА ПІДПРИЄМСТВА

ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ з питань сприяння працевлаштуванню студентів

 

 

 

 

 

 

  •